Epistula

epistula_front1

Slušaj najglasnije!, 2014

1. Lep pozdrav
2. Najprej naj povem
3. V nadaljevanju
4. X (3:10)
5. Ticket to ride
6. O vremenu pa …
7. S spoštovanjem

Posneto jeseni 2013 v studiu Attic
Snemanje in obdelava: Krešimir Tomec
Ovitek Zigman Frod