Kartagino je treba porušiti!

kart1gina

Slušaj najglasnije!, 2015

BILLY BOY (M. Krajnc)
ZASTAVA NA NALEPKI (Flag Decal)
      (J. Prine-M. Krajnc)
NAD NAMI BDI BOG (God On Our Side)
     (B. Dylan-M. Krajnc)
HOTEL SEM PRIJETI SONCE (M. Krajnc)
NE BOJ SE SRED (M. Krajnc)
PRIPONKA (M. Krajnc)
KOTIČEK S POLNIMI USTI (M. Krajnc)
ROBUSTNA IMENA (M. Krajnc)
ČAS NA PREDZADNJI STRANI (M. Krajnc)
EVRIPIDOVE KARAMELE (M. Krajnc)
DVA DNI PO BOŽIČU (M. Krajnc)
REKA (The River)
     (B. Springsteen-M. Krajnc)
GOSPOD IGRA FUZBAL (M. Krajnc)
ČE TAKO VELIŠ (If It Be Your Will)
     (L. Cohen-M. Krajnc)

Plošča je posneta v studiu Attic, LJ,
februarja 2015, po konceptu koncerta
v Trubarjevi hiši literature 13. 12. 2014.
Snemal in obdelal: Krešimir Tomec
Ovitek: Zigman Frod